L’Assemblea de Compromissaris és l’ocasió anual en la qual el FC Barcelona fa un repàs de l’any i pren votació de diferents matèries del curs actual i la temporada vinent. És aquí on els socis designats com a Compromissaris, voten a favor o en contra per aprovar els punts de l’ordre del dia, proposats per la junta directiva de torn. 

Aquesta propera assemblea és una de les més importants dels últims temps. Serà una assemblea on, segurament, ens explicaran moltes coses, com per exemple, podríem saber si hi ha un altre cas com aquest en el que estem personats. Però abans d’explicar els punts a tractar a la propera assemblea, primer cal entendre que és l’assemblea, com funciona, quin tipus d’iniciatives es proposen, i sobretot, qui pren les decisions importants. Aquí us expliquem en 10 punts per entendre la propera Assemblea de Compromissaris.

1. Què és l’Assemblea de Compromissaris?

L’Assemblea de Socis Compromissaris és l’òrgan de representació dels socis del club. En ser un club amb tants socis, fa les funcions d’assemblea general. Es duu a terme un cop en cada exercici, que comprèn des del juliol al juny de l’any següent. 

2. Quins socis hi poden d’assistir?

Com ja probablement sabeu, no tots els socis i sòcies poden assistir ni votar en l’assemblea. Només estan facultats per ser-hi aquells que siguin compromissaris. Ho són la totalitat dels Senadors del club, els membres de la Junta Directiva, els membres de les comissions estatutàries del club, els expresidents, els Presidents de les Federacions territorials de penyes i una representació del 2,5% dels socis escollits de manera aleatòria entre els majors d’edat amb més de cinc anys d’antiguitat. 

De 140.000 socis aprox que té el Barca, i 110.000 socis i socies amb dret a vot, només en són compromissaris al voltant de 4.000. El sorteig es produeix cada 2 anys entre els membres de ple dret.

Per tant, votar una qüestió a l’assemblea, significa que es vota per tots els socis i sòcies del Club, no només pels compromissaris. 

3. Quan s’ha de fer una Assemblea?

Hi ha dos tipus d’assemblees, la ordinària i la extraordinària. La primera es convoca de manera regular al cap de 4 mesos d’acabar un exercici. La segona és convocada a petició per un mínim del 10% de socis, o 30% del total de compromissaris.

L’assemblea general s’empra, generalment per posar a votació la liquidació de l’exercici vençut i el pressupost pel següent, per escollir els nous membres de la junta directiva i diverses comissions, per propostes de la junta directiva, i també per les propostes que els socis facin seguint el procediment establert en els estatuts (article XX)

4. Com funciona una assemblea?

La junta directiva del Club, uns dies abans de l’assemblea, publica l’ordre del dia de la mateixa. Això és una llista amb tots els temes que es tractaran en aquesta ocasió. Alguns d’ells es votaran per ser aprovats o rebutjats per tota la concurrencia aquell dia. L’assemblea té tres parts:

Part 1: Presentació dels Informes del President i a continuació, l’informe referent als comptes del exercici finalitzat, tal i com van ser tancades per l’administració anterior. 

Part 2: Votació a mà alçada de diverses questions, com per exemple: els comptes de l’exercici anterior, els pressupostos de l’exercici vinent (en curs, en aquest cas), ratificació de nombraments de membres de la Junta Directiva i la Comissió Econòmica del Club. 

Part 3: Torn de presentació de propostes de socis i socies. En aquest cas, qualsevol soci o sòcia poden portar un punt a l’ordre del dia, pero para fer-ho, necessiten portar gairebé 3.500 signatures de socis, com a mínim cinc dies hàbils abans de l’assemblea.

5. Per què no es va fer una assemblea el 2020?

Les assemblees de compromissaris es fan després d’acabar l’exercici financer cada any, que en el cas del Barça, és des de l’1 de juliol fins al 30 de juny de cada any. L’any 2020, amb restriccions de reunió a tot el món, no es va poder fer una assemblea presencial. Tot i que la Generalitat de Catalunya va recomanar fer-la de manera telemàtica, el Club va decidir no fer-la. Després, amb la dimissió de la junta post moció de censura, i gestió de la Junta Gestora, es va continuar amb aquesta decisió. 

Així, aquest any 2021 es faran dues assemblees. La de juny serà l’assemblea que s’hauria d’haver fet el 2020.

6. Quins són els punts més importants d’una assemblea de compromissaris?

Les parts més importants d’una assemblea normalment són les relacionades amb l’aprovació de comptes de l’exercici anterior, i dels pressupostos de l’exercici vinent, en aquest cas, exercici en curs. En aquesta assemblea, la part d’entendre i aprovar els comptes sense dubte és la principal. Si l’assemblea no aprova els comptes de l’exercici 2019/2020 (últim any de Bartomeu), la Junta Directiva haurà de refer-les i presentar-les un altre cop a la propera assemblea. 

7. Quines coses es van votar en les assemblees passades?

Algunes coses importants que es van votar a assemblees passades són, per exemple, l’aprovació de l’auspici a la samarreta de Qatar Foundation (que després es va canviar, sense aprovació d’assemblea, per Qatar Airways), l’augment de la capacitat d’endeutament del Club sense necessitat de sotmetre a decisió de l’assemblea, o l’aprovació del projecte Espai Barça quan costava 600M€ (ara el cost ha pujat als 1.000M€). 

8. Per què no es pot fer l’assemblea de manera telemàtica?

Avui dia, tot i els avenços tecnològics, en els estatuts no es contempla la possibilitat de realitzar tràmits telemàtics. Això inclou des de les altes dels nous culers, com també votar un punt de l’ordre del dia a l’assemblea. 

Tot i això, la llei de l’esport no posa entrebancs a emprar aquest tipus de sistema en les entitats esportives. És voluntat de cada govern, l’aplicació o no del sistema. Ara bé, no és un sistema que es pugui posar d’un dia a un altre, cal un temps per aplicar-lo. Malauradament, tot i que el club sota el mandat de Bartomeu, hagi sigut el que genera més seguidors i contingut a les xarxes, ha sigut incapaç d’aplicar aquest mètode que potser hagués sigut més beneficiós.

9. Quins són els punts a votar a l’assemblea del 20 de juny?

A més de la presentació i votació dels comptes de l’exercici 2019/2020 i els pressupostos de l’exercici 2020/2021, es votaran temes rellevants per l’entitat, com per exemple, l’aprovació d’un nou finançament per 525M€, per un o més operadors. 

10. Es votarà la Superlliga aquest cop?

L’ordre del dia diu que es presentarà un informe d’antecedents, situació actual i, si cal, decisions sobre aquest tema. No diu explícitament que es votarà, per tant, no es pot saber si hi haurà votació.